ნანა მაჭავარიანი

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, საქართველო თბილისი

მოჩვენებითობის კილოს -შ°ა სუფიქსის წარმომავლობისათვის აფხაზურში

5 Views

საერთო იბერიულ-კავკასიურ ძირთა მქონე ლოკალური პრევერბები აფხაზურში

384 Views

ლექსემა „ლაჩარი“ (ეტიმოლოგია)

311 Views