შიგა, შიდა მორფემებისათვის

236 Views

მაკა ლაბარტყავა
არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო)
ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი
ელფოსტა: labartkavamaka@gmail.com