საერთო იბერიულ-კავკასიურ ძირთა მქონე ლოკალური პრევერბები აფხაზურში

384 Views

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,
საქართველო თბილისი